Våre tjenester

Logista har avdelinger i Vestfold, på Gardermoen og i Emmaboda Sverige. Dette gjør at vi kan tilby lagertjenester til kunder som har Norden som nedslagsfelt. 

3PL

kostnadsbesparelser, akselerert leveringstid, utvidet global rekkevidde og bedre ressursallokering.

Lager

Logista tilbyr skreddersydde lagerløsninger som gir deg full kontroll og fleksibilitet over din lagerhåndtering.

Kortidslagring og mellomlagring

Med denne tjenesten kan vi også tilby skreddersydde leveranser på gitte tidspunkt, slik at du kan planlegge og koordinere leveransene dine effektivt.

Transport innland og utland

Logista Transport tilbyr skreddersydde transportløsninger som gir deg pålitelig og effektiv varetransport.

Transportmegling

Logista har avdelinger i Vestfold, på Gardermoen og i Emmaboda Sverige. Dette gjør at vi kan tilby lagertjenester til kunder som har Norden som nedslagsfelt.